יום א' בשעה 17:00

3.11 הליצנית יפית ספורט

יום ג' בשעה 17:00

5.11 שרון קידס

יום ד' בשעה 17:00

6.11 צ'יקולולו

יום  ה' בשעה 17:00

7.11 קריוס ובקטוס

יום א' בשעה 17:00

10.11 עומרי "שומר החגים"

יום ג' בשעה 17:00

12.11  קארין קידס

יום ד' בשעה 17:00

13.11 ראשית הילדה הנצחית

יום ה' בשעה 17:00

14.11 חני החייכנית

יום א' בשעה 17:00

17.11 צ'יקולולו

יום ג' בשעה 17:00

19.11 צ'יקו הקוסם

יום ד' בשעה 17:00

20.11 מושיקוליקו

יום ה' בשעה 17:00

21.11 ענתי

יום א' בשעה 17:00

24.11 ראשית הילדה הנצחית

יום ג' בשעה 17:00

26.11 חני החייכנית

יום ד' בשעה 17:00

27.11 קארין קידס

יום ה' בשעה 17:00

28.11 הצגה גברת קרש ומר מערוך